www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Vikajärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Vikajärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.10.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.9.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.11.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 47.8 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.4 - 85.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 16.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 36.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 59.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 85.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 15.8 m3/s ja maksimiarvo 131 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto