www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Vajukosken allas

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Vajukosken allas > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.10.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 50.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 50.3 - 54.6 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 50.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 50.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 50.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 54.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 50.3 m3/s ja maksimiarvo 67.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1985 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 195.69 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 409.00 m3/s, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 138.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           88.80           18.477          
  2           185.00           11.715          
  3           212.21           14.885          
  4           229.62           17.562          
  5           242.51           19.729          
  6           252.77           21.530          
  7           261.28           23.066          
  8           268.57           24.403          
  9           274.94           25.586          
  10           280.59           26.647          
  15           302.08           30.745          
  20           317.12           33.662          
  30           338.13           37.784          
  40           352.95           40.716          
  50           364.40           42.993          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  60           373.74           44.855          
  70           381.62           46.431          
  80           388.44           47.798          
  90           394.45           49.004          
  100           399.83           50.083          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6500425 Kitinen Vajukoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto