www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Vajukosken allas

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Vajukosken allas > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 203.90 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 203.90 - 203.98 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 203.90 m, 75 % todennäköisyydellä yli 203.90 m, 25 % todennäköisyydellä yli 203.92 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 203.98 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 203.90 m ja maksimiarvo 203.99 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1985 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 203.97 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 203.99 m, se on havaittu 26.09.1995 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 203.94 m.
  • Havainnot asemalta 6500420 Kitinen, Vajukoski, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 203.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 203.85 - 203.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 203.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 203.83 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 203.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 203.85 - 203.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 203.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 203.85 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 203.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 203.82 - 203.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 203.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 203.82 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 203.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 203.83 - 203.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 203.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 203.80 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto