www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Porttipahdan tekojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Porttipahdan tekojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.4.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.1.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 65.5 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 36.5 - 191 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 36.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 43.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 89.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 191 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 35.6 m3/s ja maksimiarvo 340 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto