www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Porttipahdan tekojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Porttipahdan tekojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.9.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.8.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 121 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.7 - 232 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 76.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 103 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 155 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 232 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 66.3 m3/s ja maksimiarvo 352 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto