www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Porttipahdan tekojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Porttipahdan tekojärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.11.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 25.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 25.1 - 25.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 25.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 25.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 25.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 25.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 25.1 m3/s ja maksimiarvo 25.5 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1980 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 141.00 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 318.00 m3/s, se on havaittu 04.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 70.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           87.21           7.795          
  2           135.62           4.942          
  3           149.31           6.280          
  4           158.08           7.409          
  5           164.57           8.323          
  6           169.73           9.083          
  7           174.01           9.731          
  8           177.68           10.295          
  9           180.88           10.794          
  10           183.73           11.242          
  15           194.54           12.970          
  20           202.11           14.201          
  30           212.69           15.940          
  40           220.14           17.177          
  50           225.91           18.138          
  60           230.61           18.923          
  70           234.57           19.588          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           238.01           20.165          
  90           241.03           20.674          
  100           243.74           21.129          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6500250 Porttipahta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto