www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Porttipahdan tekojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Porttipahdan tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 243.35 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 243.17 - 243.73 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 243.17 m, 75 % todennäköisyydellä yli 243.30 m, 25 % todennäköisyydellä yli 243.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 243.73 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 243.17 m ja maksimiarvo 243.82 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1980 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.26 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.97 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 241.56 m.
  • Havainnot asemalta 6500210 Porttipahta, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.08. vedenkorkeus on keskimäärin 243.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.07 - 243.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.05 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 243.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.13 - 243.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.11 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 243.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.21 - 243.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.15 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 243.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.29 - 243.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.16 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto