www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Porttipahdan tekojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Porttipahdan tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 242.13 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 241.68 - 242.50 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 241.68 m, 75 % todennäköisyydellä yli 241.99 m, 25 % todennäköisyydellä yli 242.33 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 242.50 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 241.67 m ja maksimiarvo 242.70 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1980 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.26 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.97 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 241.56 m.
  • Havainnot asemalta 6500210 Porttipahta, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 242.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 241.99 - 242.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 241.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 243.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.00 - 243.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.74 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 243.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.58 - 243.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.42 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 243.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.82 - 244.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.59 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto