www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Lokan tekojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Lokan tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 243.76 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 243.50 - 244.09 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 243.50 m, 75 % todennäköisyydellä yli 243.63 m, 25 % todennäköisyydellä yli 243.93 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.09 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 243.43 m ja maksimiarvo 244.52 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1980 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.34 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 245.01 m, se on havaittu 25.07.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 242.05 m.
  • Havainnot asemalta 6500610 Lokka, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.07. vedenkorkeus on keskimäärin 243.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.20 - 243.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.16 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.07. vedenkorkeus on keskimäärin 243.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.35 - 243.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.25 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 243.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.56 - 243.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.40 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 243.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.63 - 243.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.50 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto