www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Lokan tekojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Lokan tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 243.01 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 243.01 - 243.02 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 243.01 m, 75 % todennäköisyydellä yli 243.01 m, 25 % todennäköisyydellä yli 243.01 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 243.02 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 243.01 m ja maksimiarvo 243.02 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1980 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.34 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 245.01 m, se on havaittu 25.07.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 242.05 m.
  • Havainnot asemalta 6500610 Lokka, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 24.12. vedenkorkeus on keskimäärin 242.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.99 - 243.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.99 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 10.01. vedenkorkeus on keskimäärin 242.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.88 - 242.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.88 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 10.02. vedenkorkeus on keskimäärin 242.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.47 - 242.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.46 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 10.03. vedenkorkeus on keskimäärin 242.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.13 - 242.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.12 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto