www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Lokan tekojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Lokan tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 243.20 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 243.01 - 243.44 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 243.01 m, 75 % todennäköisyydellä yli 243.12 m, 25 % todennäköisyydellä yli 243.30 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 243.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 243.01 m ja maksimiarvo 243.60 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1980 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.34 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 245.01 m, se on havaittu 25.07.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 242.05 m.
  • Havainnot asemalta 6500610 Lokka, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 242.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.92 - 242.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.91 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 243.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.01 - 243.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.97 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 243.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.11 - 243.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.01 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 243.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.10 - 243.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.00 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto