www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Lokan tekojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Lokan tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.7.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 243.90 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 243.54 - 244.23 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 243.54 m, 75 % todennäköisyydellä yli 243.78 m, 25 % todennäköisyydellä yli 243.98 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.23 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 243.44 m ja maksimiarvo 244.30 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1980 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.27 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 245.01 m, se on havaittu 25.07.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 242.05 m.
  • Havainnot asemalta 6500610 Lokka, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.04. vedenkorkeus on keskimäärin 242.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.74 - 242.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.70 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.05. vedenkorkeus on keskimäärin 242.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.88 - 243.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.68 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.06. vedenkorkeus on keskimäärin 243.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.56 - 243.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.36 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.07. vedenkorkeus on keskimäärin 243.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.78 - 243.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.54 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto