www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Lokan tekojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Lokan tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.10.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.9.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.10.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 243.69 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 243.16 - 244.37 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 243.16 m, 75 % todennäköisyydellä yli 243.28 m, 25 % todennäköisyydellä yli 243.99 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.37 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 243.15 m ja maksimiarvo 244.56 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1980 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.34 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 245.01 m, se on havaittu 25.07.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 242.05 m.
  • Havainnot asemalta 6500610 Lokka, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 243.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.13 - 243.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.13 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 243.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.16 - 243.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.15 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 243.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.12 - 243.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.11 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 242.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.78 - 242.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.77 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto