www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kitinen Kelukoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kitinen Kelukoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 96.00 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 23.10.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2002 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 384.40 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 626.00 m3/s, se on havaittu 24.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 151.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           128.30           58.282          
  2           358.79           36.954          
  3           423.98           46.954          
  4           465.70           55.396          
  5           496.59           62.232          
  6           521.15           67.913          
  7           541.56           72.758          
  8           559.02           76.976          
  9           574.27           80.708          
  10           587.82           84.054          
  15           639.30           96.979          
  20           675.34           106.181          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           725.68           119.184          
  40           761.18           128.431          
  50           788.61           135.613          
  60           810.99           141.488          
  70           829.87           146.460          
  80           846.22           150.770          
  90           860.62           154.574          
  100           873.50           157.979          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6500445 Kelukoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto