www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kitinen Kurkiaska

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kitinen Kurkiaska > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 23.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 99.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 99.6 - 106 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 99.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 99.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 99.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 106 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 99.6 m3/s ja maksimiarvo 138 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1993 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 552.01 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 929.00 m3/s, se on havaittu 26.05.1995 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 239.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           195.04           74.160          
  2           516.32           47.022          
  3           607.18           59.745          
  4           665.34           70.488          
  5           708.39           79.186          
  6           742.63           86.415          
  7           771.07           92.580          
  8           795.40           97.947          
  9           816.67           102.696          
  10           835.56           106.954          
  15           907.30           123.399          
  20           957.54           135.108          
  30           1027.71           151.654          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           1077.19           163.419          
  50           1115.44           172.558          
  60           1146.62           180.034          
  70           1172.94           186.360          
  80           1195.73           191.844          
  90           1215.80           196.685          
  100           1233.76           201.017          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6500485 Kitinen Kurkiaska havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto