www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kitinen Kokkosniva

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kitinen Kokkosniva > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 110 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 110 - 110 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 110 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 110 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 110 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 110 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 110 m3/s ja maksimiarvo 132 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1991 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 572.69 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 903.00 m3/s, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 247.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           241.00           57.335          
  2           539.52           36.354          
  3           623.96           46.190          
  4           677.99           54.496          
  5           717.99           61.221          
  6           749.81           66.810          
  7           776.24           71.576          
  8           798.85           75.725          
  9           818.61           79.396          
  10           836.16           82.688          
  15           902.82           95.403          
  20           949.50           104.455          
  30           1014.70           117.247          
  40           1060.68           126.343          
  50           1096.21           133.409          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  60           1125.19           139.189          
  70           1149.65           144.079          
  80           1170.82           148.319          
  90           1189.47           152.061          
  100           1206.15           155.411          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6500550 Kitinen Kokkosniva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto