www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Luiro Kammonen

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Luiro Kammonen > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.4.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.3.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 13.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 7.07 - 29.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 7.07 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 8.50 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 18.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 29.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 7.06 m3/s ja maksimiarvo 95.2 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1988 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 224.51 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 351.00 m3/s, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 110.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           116.43           17.690          
  2           213.70           11.216          
  3           241.21           14.251          
  4           258.82           16.814          
  5           271.86           18.889          
  6           282.22           20.613          
  7           290.83           22.083          
  8           298.20           23.364          
  9           304.64           24.496          
  10           310.36           25.512          
  15           332.08           29.435          
  20           347.29           32.228          
  30           368.54           36.175          
  40           383.52           38.981          
  50           395.10           41.161          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  60           404.54           42.944          
  70           412.51           44.453          
  80           419.41           45.761          
  90           425.49           46.916          
  100           430.92           47.949          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6500760 Luiro Kammonen havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto