www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Jumisko

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Jumisko > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 20.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 19.2 - 22.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 19.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 19.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 21.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 22.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 19.2 m3/s ja maksimiarvo 26.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1955 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 32.84 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 57.00 m3/s, se on havaittu 24.07.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 27.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           26.70           0.687          
  2           32.22           0.436          
  3           33.79           0.554          
  4           34.79           0.653          
  5           35.53           0.734          
  6           36.12           0.801          
  7           36.61           0.858          
  8           37.02           0.908          
  9           37.39           0.952          
  10           37.71           0.991          
  15           38.95           1.144          
  20           39.81           1.252          
  30           41.02           1.405          
  40           41.87           1.514          
  50           42.53           1.599          
  60           43.06           1.668          
  70           43.52           1.727          
  80           43.91           1.778          
  90           44.25           1.823          
  100           44.56           1.863          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6501351 Jumisko havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto