www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Jumisko

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Jumisko > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.5.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.5.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 50.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 37.9 - 57.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 37.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 44.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 57.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 57.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 36.5 m3/s ja maksimiarvo 57.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1955 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 32.76 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 57.00 m3/s, se on havaittu 24.07.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 27.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           26.67           0.671          
  2           32.15           0.425          
  3           33.70           0.540          
  4           34.69           0.637          
  5           35.42           0.716          
  6           36.01           0.781          
  7           36.49           0.837          
  8           36.91           0.886          
  9           37.27           0.929          
  10           37.59           0.967          
  15           38.82           1.116          
  20           39.67           1.222          
  30           40.87           1.371          
  40           41.71           1.478          
  50           42.36           1.560          
  60           42.90           1.628          
  70           43.35           1.685          
  80           43.73           1.735          
  90           44.08           1.778          
  100           44.38           1.818          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6501351 Jumisko havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto