www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Juoksutus Isojärvestä Ala-Suolijärveen

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Juoksutus Isojärvestä Ala-Suolijärveen > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 6.4.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.4.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.02 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.90 - 6.96 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.90 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.90 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.60 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 6.96 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.90 m3/s ja maksimiarvo 7.70 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2008 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 9.00 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 9.00 m3/s, se on havaittu 13.11.2018 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 9.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           9.00           0.000          
  2           9.00           0.000          
  3           9.00           0.000          
  4           9.00           0.000          
  5           9.00           0.000          
  6           9.00           0.000          
  7           9.00           0.000          
  8           9.00           0.000          
  9           9.00           0.000          
  10           9.00           0.000          
  15           9.00           0.000          
  20           9.00           0.000          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           9.00           0.000          
  40           9.00           0.000          
  50           9.00           0.000          
  60           9.00           0.000          
  70           9.00           0.000          
  80           9.00           0.000          
  90           9.00           0.000          
  100           9.00           0.000          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6501353 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto