www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemihaara Kummaniva

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemihaara Kummaniva > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 706 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 336 - 1110 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 336 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 535 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 849 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1110 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 314 m3/s ja maksimiarvo 1150 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1921 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 837.23 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1313.00 m3/s, se on havaittu 11.05.1934 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 405.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           518.06           30.513          
  2           805.32           19.347          
  3           886.56           24.582          
  4           938.56           29.002          
  5           977.05           32.581          
  6           1007.66           35.555          
  7           1033.09           38.091          
  8           1054.85           40.300          
  9           1073.86           42.254          
  10           1090.75           44.005          
  15           1154.90           50.772          
  20           1199.81           55.590          
  30           1262.55           62.397          
  40           1306.79           67.238          
  50           1340.99           70.998          
  60           1368.87           74.074          
  70           1392.41           76.677          
  80           1412.77           78.933          
  90           1430.73           80.925          
  100           1446.78           82.707          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6501700 Kemihaara Kummaniva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto