www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemihaara Kummaniva

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemihaara Kummaniva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.3.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 155.24 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 154.89 - 156.42 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 154.89 m, 75 % todennäköisyydellä yli 154.99 m, 25 % todennäköisyydellä yli 155.49 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 156.42 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 154.89 m ja maksimiarvo 157.01 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1922 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 157.40 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 158.35 m, se on havaittu 11.05.1934 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 156.15 m.
  • Havainnot asemalta 6501700 Kemihaara, Kummaniva. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 154.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.84 - 154.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.84 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.02. vedenkorkeus on keskimäärin 154.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.82 - 154.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.81 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 154.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.78 - 154.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 155.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 155.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.85 - 155.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 156.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.73 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto