www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemihaara Kummaniva

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemihaara Kummaniva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.8.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 154.90 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 154.27 - 155.57 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 154.27 m, 75 % todennäköisyydellä yli 154.75 m, 25 % todennäköisyydellä yli 155.13 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 155.57 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 154.21 m ja maksimiarvo 155.87 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1922 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 157.40 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 158.35 m, se on havaittu 11.05.1934 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 156.15 m.
  • Havainnot asemalta 6501700 Kemihaara, Kummaniva. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.08. vedenkorkeus on keskimäärin 154.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.05 - 154.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 153.91 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 154.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.07 - 154.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 153.87 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 154.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.03 - 154.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 153.80 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 154.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.01 - 154.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 153.79 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto