www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemihaara Kummaniva

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemihaara Kummaniva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 154.79 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 154.51 - 155.17 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 154.51 m, 75 % todennäköisyydellä yli 154.62 m, 25 % todennäköisyydellä yli 154.94 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 155.17 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 154.51 m ja maksimiarvo 155.46 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1922 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 157.40 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 158.35 m, se on havaittu 11.05.1934 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 156.15 m.
  • Havainnot asemalta 6501700 Kemihaara, Kummaniva. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 154.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 153.98 - 154.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 153.93 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 154.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.14 - 154.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 153.99 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 154.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.46 - 154.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.40 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.01. vedenkorkeus on keskimäärin 154.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.41 - 154.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.38 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto