www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemihaara Kummaniva

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemihaara Kummaniva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 157.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 156.75 - 158.13 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 156.75 m, 75 % todennäköisyydellä yli 157.19 m, 25 % todennäköisyydellä yli 157.71 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 158.13 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 156.59 m ja maksimiarvo 158.74 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1922 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 157.40 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 158.35 m, se on havaittu 11.05.1934 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 156.15 m.
  • Havainnot asemalta 6501700 Kemihaara, Kummaniva. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 156.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 156.00 - 157.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 157.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 155.29 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 156.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 156.04 - 156.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 157.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 155.33 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 154.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.38 - 154.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 155.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.17 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 154.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.25 - 154.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 155.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 153.97 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto