www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemihaara Kummaniva

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemihaara Kummaniva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 154.48 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 154.48 - 154.63 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 154.48 m, 75 % todennäköisyydellä yli 154.48 m, 25 % todennäköisyydellä yli 154.48 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 154.63 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 154.48 m ja maksimiarvo 154.99 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1922 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 157.40 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 158.35 m, se on havaittu 11.05.1934 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 156.15 m.
  • Havainnot asemalta 6501700 Kemihaara, Kummaniva. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 153.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 153.91 - 154.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 153.90 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 154.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.21 - 154.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.01 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 154.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.43 - 154.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.41 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 154.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.40 - 154.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.38 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto