www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemihaara Kummaniva

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemihaara Kummaniva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 157.79 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 156.84 - 158.58 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 156.84 m, 75 % todennäköisyydellä yli 157.42 m, 25 % todennäköisyydellä yli 158.20 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 158.58 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 156.83 m ja maksimiarvo 158.88 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1922 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 157.40 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 158.35 m, se on havaittu 11.05.1934 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 156.15 m.
  • Havainnot asemalta 6501700 Kemihaara, Kummaniva. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.01. vedenkorkeus on keskimäärin 154.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.93 - 154.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.92 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 154.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.90 - 154.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.89 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 154.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.86 - 154.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 155.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.85 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 155.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.88 - 155.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 155.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.82 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto