www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemihaara Kummaniva

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemihaara Kummaniva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 157.15 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 156.37 - 157.99 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 156.37 m, 75 % todennäköisyydellä yli 156.68 m, 25 % todennäköisyydellä yli 157.52 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 157.99 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 156.24 m ja maksimiarvo 158.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1922 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 157.38 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 158.35 m, se on havaittu 11.05.1934 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 156.15 m.
  • Havainnot asemalta 6501700 Kemihaara, Kummaniva. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 28.12. vedenkorkeus on keskimäärin 155.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 155.24 - 155.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 155.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 155.23 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 14.01. vedenkorkeus on keskimäärin 155.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 155.19 - 155.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 155.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 155.18 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 14.02. vedenkorkeus on keskimäärin 155.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 155.15 - 155.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 155.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 155.13 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 14.03. vedenkorkeus on keskimäärin 155.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 155.11 - 155.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 155.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 155.07 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto