www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemihaara Kummaniva

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemihaara Kummaniva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 157.17 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 156.07 - 158.27 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 156.07 m, 75 % todennäköisyydellä yli 156.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 157.55 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 158.27 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 156.04 m ja maksimiarvo 158.57 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1922 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 157.40 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 158.35 m, se on havaittu 11.05.1934 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 156.15 m.
  • Havainnot asemalta 6501700 Kemihaara, Kummaniva. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.07. vedenkorkeus on keskimäärin 154.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.18 - 154.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 154.04 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.07. vedenkorkeus on keskimäärin 154.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.18 - 154.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 153.94 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.08. vedenkorkeus on keskimäärin 154.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.01 - 154.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 154.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 153.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.09. vedenkorkeus on keskimäärin 154.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 154.02 - 154.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 155.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 153.78 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto