www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Pirttikoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Pirttikoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.2.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.2.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.2.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 338 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 328 - 369 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 328 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 334 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 343 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 369 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 327 m3/s ja maksimiarvo 405 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1377.85 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2536.00 m3/s, se on havaittu 24.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 501.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           539.22           103.505          
  2           1293.99           65.628          
  3           1507.46           83.386          
  4           1644.09           98.380          
  5           1745.23           110.520          
  6           1825.66           120.609          
  7           1892.48           129.213          
  8           1949.65           136.704          
  9           1999.61           143.332          
  10           2043.99           149.275          
  15           2212.54           172.228          
  20           2330.56           188.570          
  30           2495.42           211.663          
  40           2611.65           228.083          
  50           2701.51           240.839          
  60           2774.77           251.273          
  70           2836.61           260.102          
  80           2890.14           267.757          
  90           2937.31           274.512          
  100           2979.48           280.559          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6502150 Pirttikoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto