www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Vanttauskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Vanttauskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1250 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 651 - 1770 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 651 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1060 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1480 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1770 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 632 m3/s ja maksimiarvo 2420 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1972 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1313.02 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2245.00 m3/s, se on havaittu 27.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 524.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           492.06           107.869          
  2           1230.93           68.395          
  3           1439.91           86.901          
  4           1573.65           102.527          
  5           1672.66           115.179          
  6           1751.40           125.694          
  7           1816.82           134.660          
  8           1872.78           142.467          
  9           1921.69           149.374          
  10           1965.13           155.567          
  15           2130.13           179.488          
  20           2245.66           196.519          
  30           2407.05           220.585          
  40           2520.84           237.698          
  50           2608.79           250.992          
  60           2680.51           261.865          
  70           2741.06           271.067          
  80           2793.45           279.044          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           2839.63           286.084          
  100           2880.91           292.386          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6502250 Vanttauskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto