www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Ketomella

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Ketomella > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 261.80 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 261.79 - 261.87 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 261.79 m, 75 % todennäköisyydellä yli 261.79 m, 25 % todennäköisyydellä yli 261.80 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 261.87 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 261.79 m ja maksimiarvo 261.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2007 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 263.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 263.86 m, se on havaittu 22.05.2007 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 262.64 m.
  • Havainnot asemalta 6503110. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 261.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 261.78 - 261.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 261.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 261.77 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 261.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 261.77 - 261.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 261.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 261.76 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 261.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 261.75 - 261.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 261.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 261.74 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 261.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 261.70 - 261.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 261.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 261.67 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto