www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Ketomella

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Ketomella > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.8.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 261.86 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 261.80 - 262.08 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 261.80 m, 75 % todennäköisyydellä yli 261.83 m, 25 % todennäköisyydellä yli 261.93 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 262.08 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 261.80 m ja maksimiarvo 262.23 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2007 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 263.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 263.86 m, se on havaittu 22.05.2007 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 262.64 m.
  • Havainnot asemalta 6503110. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.08. vedenkorkeus on keskimäärin 261.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 261.80 - 261.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 261.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 261.76 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 261.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 261.80 - 261.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 261.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 261.76 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 261.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 261.79 - 261.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 262.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 261.75 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 261.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 261.79 - 261.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 262.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 261.75 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto