www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Köngäs

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Köngäs > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.1.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.1.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 24.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 24.8 - 24.9 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 24.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 24.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 24.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 24.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 24.8 m3/s ja maksimiarvo 24.9 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1941 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 474.09 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 875.00 m3/s, se on havaittu 27.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 227.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           248.55           22.654          
  2           451.53           14.364          
  3           508.95           18.251          
  4           545.69           21.532          
  5           572.89           24.189          
  6           594.52           26.398          
  7           612.49           28.281          
  8           627.86           29.920          
  9           641.30           31.371          
  10           653.23           32.672          
  15           698.56           37.695          
  20           730.30           41.272          
  30           774.64           46.327          
  40           805.90           49.921          
  50           830.06           52.712          
  60           849.77           54.996          
  70           866.40           56.929          
  80           880.79           58.604          
  90           893.48           60.082          
  100           904.82           61.406          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6503200 Ounasjoki Köngäs havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vahinkoraja 750 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto