www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Köngäs

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Köngäs > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 85.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 85.7 - 92.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 85.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 85.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 85.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 92.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 85.7 m3/s ja maksimiarvo 134 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1941 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 476.30 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 875.00 m3/s, se on havaittu 27.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 227.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           251.54           22.724          
  2           453.82           14.408          
  3           511.04           18.307          
  4           547.65           21.599          
  5           574.76           24.264          
  6           596.32           26.479          
  7           614.22           28.368          
  8           629.54           30.012          
  9           642.93           31.468          
  10           654.83           32.772          
  15           700.00           37.811          
  20           731.63           41.399          
  30           775.81           46.469          
  40           806.96           50.074          
  50           831.04           52.875          
  60           850.68           55.165          
  70           867.25           57.104          
  80           881.60           58.784          
  90           894.24           60.267          
  100           905.54           61.595          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6503200 Ounasjoki Köngäs havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vahinkoraja 750 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto