www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Köngäs

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Köngäs > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 348 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 199 - 742 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 199 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 283 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 501 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 742 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 170 m3/s ja maksimiarvo 856 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1941 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 476.30 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 875.00 m3/s, se on havaittu 27.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 227.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           251.54           22.724          
  2           453.82           14.408          
  3           511.04           18.307          
  4           547.65           21.599          
  5           574.76           24.264          
  6           596.32           26.479          
  7           614.22           28.368          
  8           629.54           30.012          
  9           642.93           31.468          
  10           654.83           32.772          
  15           700.00           37.811          
  20           731.63           41.399          
  30           775.81           46.469          
  40           806.96           50.074          
  50           831.04           52.875          
  60           850.68           55.165          
  70           867.25           57.104          
  80           881.60           58.784          
  90           894.24           60.267          
  100           905.54           61.595          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6503200 Ounasjoki Köngäs havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vahinkoraja 750 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto