www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Köngäs

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Köngäs > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 188.39 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 187.42 - 189.47 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 187.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 188.04 m, 25 % todennäköisyydellä yli 188.95 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 189.47 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 187.37 m ja maksimiarvo 189.69 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1941 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 188.17 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 189.72 m, se on havaittu 18.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 187.10 m.
  • Havainnot asemalta 6503200 Ounasjoki, Köngäs. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.04. vedenkorkeus on keskimäärin 185.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.36 - 185.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.36 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 185.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.26 - 185.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.22 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 186.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 186.21 - 187.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 189.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.20 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.06. vedenkorkeus on keskimäärin 185.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.69 - 186.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 186.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.47 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto