www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Köngäs

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Köngäs > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.8.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 186.00 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 185.69 - 186.93 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 185.69 m, 75 % todennäköisyydellä yli 185.85 m, 25 % todennäköisyydellä yli 186.27 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 186.93 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 185.66 m ja maksimiarvo 187.35 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1941 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 188.17 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 189.72 m, se on havaittu 18.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 187.10 m.
  • Havainnot asemalta 6503200 Ounasjoki, Köngäs. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.07. vedenkorkeus on keskimäärin 185.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.50 - 185.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.45 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.07. vedenkorkeus on keskimäärin 185.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.47 - 185.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.37 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.08. vedenkorkeus on keskimäärin 185.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.38 - 185.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 186.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.30 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.09. vedenkorkeus on keskimäärin 185.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.41 - 185.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.32 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto