www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Köngäs

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Köngäs > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 185.85 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 185.28 - 186.72 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 185.28 m, 75 % todennäköisyydellä yli 185.63 m, 25 % todennäköisyydellä yli 186.20 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 186.72 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 185.26 m ja maksimiarvo 187.00 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1941 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 188.17 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 189.72 m, se on havaittu 18.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 187.10 m.
  • Havainnot asemalta 6503200 Ounasjoki, Köngäs. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.05. vedenkorkeus on keskimäärin 185.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.63 - 186.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 186.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.28 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 25.05. vedenkorkeus on keskimäärin 187.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 187.02 - 188.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 189.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 186.17 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 185.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.70 - 185.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 186.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.62 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 185.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.46 - 185.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.38 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto