www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Köngäs

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Köngäs > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.8.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 185.50 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 185.42 - 185.79 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 185.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 185.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 185.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 185.79 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 185.41 m ja maksimiarvo 186.06 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1941 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 188.17 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 189.72 m, se on havaittu 18.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 187.10 m.
  • Havainnot asemalta 6503200 Ounasjoki, Köngäs. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.08. vedenkorkeus on keskimäärin 185.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.40 - 185.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.34 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 185.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.40 - 185.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.31 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 185.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.39 - 185.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.28 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 185.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.39 - 185.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.27 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto