www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Köngäs

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Köngäs > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeus on 185.75 metriä. Maksimivedenkorkeuden ajankohta on 22.10.2018 .

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1941 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 188.17 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 189.72 m, se on havaittu 18.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 187.10 m.
  • Havainnot asemalta 6503200 Ounasjoki, Köngäs. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 185.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.50 - 185.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.50 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 185.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.62 - 185.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.45 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 185.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.63 - 185.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.59 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 185.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 185.56 - 185.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 185.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 185.55 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto