logo
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kittilä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kittilä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.9.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.9.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.10.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 151 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 101 - 330 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 101 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 123 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 197 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 330 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 101 m3/s ja maksimiarvo 457 m3/s.

Virtaamarajoja

  • Vahinkoraja 850 m3/s