www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kittilä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kittilä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 789 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 447 - 1170 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 447 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 646 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 921 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1170 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 432 m3/s ja maksimiarvo 1260 m3/s.

Virtaamarajoja

  • Vahinkoraja 850 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto