www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kittilä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kittilä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.12.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.12.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.12.2020 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 172.48 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 172.39 - 172.60 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 172.39 m, 75 % todennäköisyydellä yli 172.44 m, 25 % todennäköisyydellä yli 172.52 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 172.60 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 172.39 m ja maksimiarvo 172.64 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2005 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 176.06 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 177.56 m, se on havaittu 29.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 174.31 m.
 • Havainnot asemalta 6503220 Ounasjoki, Kittilä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 176.80 m
 • Tulvavesi viemäreihin 175.50 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 17.12. vedenkorkeus on keskimäärin 172.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 172.16 - 172.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 172.09 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 03.01. vedenkorkeus on keskimäärin 172.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 172.38 - 172.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 172.35 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 03.02. vedenkorkeus on keskimäärin 172.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 172.28 - 172.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 172.26 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 03.03. vedenkorkeus on keskimäärin 172.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 172.21 - 172.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 172.18 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto