www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kittilä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kittilä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.7.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 171.87 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 171.86 - 172.17 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 171.86 m, 75 % todennäköisyydellä yli 171.87 m, 25 % todennäköisyydellä yli 171.95 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 172.17 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 171.86 m ja maksimiarvo 172.43 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2005 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 176.07 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 177.70 m, se on havaittu 29.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 174.31 m.
 • Havainnot asemalta 6503220 Ounasjoki, Kittilä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 176.80 m
 • Tulvavesi viemäreihin 175.50 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 171.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 171.76 - 171.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.74 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 171.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 171.76 - 172.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.71 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 171.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 171.78 - 172.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.68 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 171.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 171.75 - 172.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.69 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto