www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kittilä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kittilä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 175.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 174.14 - 176.93 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 174.14 m, 75 % todennäköisyydellä yli 174.68 m, 25 % todennäköisyydellä yli 175.63 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 176.93 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 173.64 m ja maksimiarvo 177.52 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2005 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 176.07 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 177.70 m, se on havaittu 29.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 174.31 m.
 • Havainnot asemalta 6503220 Ounasjoki, Kittilä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 176.80 m
 • Tulvavesi viemäreihin 175.50 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 29.07. vedenkorkeus on keskimäärin 171.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 171.77 - 171.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.75 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 15.08. vedenkorkeus on keskimäärin 171.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 171.75 - 172.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.72 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 15.09. vedenkorkeus on keskimäärin 171.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 171.77 - 172.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.69 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 15.10. vedenkorkeus on keskimäärin 171.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 171.76 - 172.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 172.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 171.67 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto