www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Seurujoki

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Seurujoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.11.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.40 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.33 - 4.88 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.33 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.34 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.49 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.88 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.33 m3/s ja maksimiarvo 8.80 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 23.24 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 39.00 m3/s, se on havaittu 19.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 11.70 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           8.19           4.422          
  2           21.74           2.804          
  3           25.57           3.562          
  4           28.02           4.203          
  5           29.83           4.722          
  6           31.28           5.153          
  7           32.48           5.520          
  8           33.50           5.840          
  9           34.40           6.123          
  10           35.20           6.377          
  15           38.22           7.358          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  20           40.34           8.056          
  30           43.30           9.043          
  40           45.38           9.744          
  50           47.00           10.289          
  60           48.31           10.735          
  70           49.42           11.112          
  80           50.38           11.439          
  90           51.23           11.728          
  100           51.98           11.986          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6503221 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto