www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Seurujoki

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Seurujoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 3.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 208.81 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 208.63 - 209.32 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 208.63 m, 75 % todennäköisyydellä yli 208.63 m, 25 % todennäköisyydellä yli 208.94 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 209.32 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 208.63 m ja maksimiarvo 209.59 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 209.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 209.78 m, se on havaittu 19.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 209.00 m.
  • Havainnot asemalta 6503221. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 208.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.62 - 208.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 208.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.62 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 208.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.61 - 208.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 208.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.61 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 208.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.61 - 208.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 208.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.59 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 208.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.62 - 208.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 208.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.58 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto