www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Seurujoki

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Seurujoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 209.07 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 208.70 - 209.31 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 208.70 m, 75 % todennäköisyydellä yli 208.98 m, 25 % todennäköisyydellä yli 209.17 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 209.31 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 208.64 m ja maksimiarvo 209.45 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 209.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 209.78 m, se on havaittu 19.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 209.00 m.
  • Havainnot asemalta 6503221. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.05. vedenkorkeus on keskimäärin 209.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.90 - 209.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 209.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.61 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 25.05. vedenkorkeus on keskimäärin 209.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.89 - 209.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 209.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.65 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 208.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.63 - 208.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 208.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.62 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 208.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.62 - 208.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 208.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.61 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto