www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Seurujoki

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Seurujoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 4.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 208.62 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 208.61 - 208.72 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 208.61 m, 75 % todennäköisyydellä yli 208.61 m, 25 % todennäköisyydellä yli 208.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 208.72 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 208.61 m ja maksimiarvo 208.89 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 209.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 209.78 m, se on havaittu 19.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 209.00 m.
  • Havainnot asemalta 6503221. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 208.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.61 - 208.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 208.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.61 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 208.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.65 - 208.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 208.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.61 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 208.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.69 - 208.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 208.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.69 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 208.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 208.68 - 208.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 208.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 208.67 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto