www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kaukonen

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kaukonen > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 88.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 88.7 - 95.2 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 88.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 88.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 88.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 95.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 88.7 m3/s ja maksimiarvo 124 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1954 - 1991 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 726.16 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 931.00 m3/s, se on havaittu 23.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 449.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           520.84           29.357          
  2           705.63           18.614          
  3           757.89           23.650          
  4           791.34           27.903          
  5           816.10           31.346          
  6           835.79           34.208          
  7           852.15           36.648          
  8           866.15           38.773          
  9           878.38           40.653          
  10           889.24           42.338          
  15           930.51           48.848          
  20           959.40           53.483          
  30           999.77           60.033          
  40           1028.22           64.690          
  50           1050.22           68.308          
  60           1068.16           71.267          
  70           1083.30           73.772          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           1096.40           75.943          
  90           1107.95           77.859          
  100           1118.27           79.574          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6503300 Ounasjoki Kaukonen havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vahinkoraja 950 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto