www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kaukonen

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kaukonen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.8.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.10.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 165.79 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 165.23 - 166.67 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 165.23 m, 75 % todennäköisyydellä yli 165.46 m, 25 % todennäköisyydellä yli 166.07 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 166.67 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 165.22 m ja maksimiarvo 167.24 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1954 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 169.19 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 170.71 m, se on havaittu 09.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 167.51 m.
 • Havainnot asemalta 6503300 Ounasjoki, Kaukonen. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 169.82 m
 • Tulvavesi Harjun vedenottamoon, juomaveteen epäpuhtauksia 168.95 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 165.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.12 - 165.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.10 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 165.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.12 - 165.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.06 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 165.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.17 - 165.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.03 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 165.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.12 - 165.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.02 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto