www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kaukonen

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kaukonen > Vedenkorkeusennuste tekstinä




Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 168.36 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 167.78 - 169.48 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 167.78 m, 75 % todennäköisyydellä yli 168.11 m, 25 % todennäköisyydellä yli 168.79 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 169.48 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 167.46 m ja maksimiarvo 170.13 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1954 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 169.19 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 170.71 m, se on havaittu 09.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 167.51 m.
 • Havainnot asemalta 6503300 Ounasjoki, Kaukonen. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 169.82 m
 • Tulvavesi Harjun vedenottamoon, juomaveteen epäpuhtauksia 168.95 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 167.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 167.19 - 168.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 168.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 166.45 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 167.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 166.96 - 168.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 169.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 166.13 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 165.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.37 - 165.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 166.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.29 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 165.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.20 - 165.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.12 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto