www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kaukonen

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kaukonen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeus on 166.05 metriä. Maksimivedenkorkeuden ajankohta on 9.12.2018 .

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1954 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 169.19 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 170.71 m, se on havaittu 09.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 167.51 m.
  • Havainnot asemalta 6503300 Ounasjoki, Kaukonen. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 169.82 m
  • Tulvavesi Harjun vedenottamoon, juomaveteen epäpuhtauksia 168.95 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 24.12. vedenkorkeus on keskimäärin 165.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.97 - 165.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.97 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 10.01. vedenkorkeus on keskimäärin 165.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.92 - 165.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.86 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 10.02. vedenkorkeus on keskimäärin 165.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.82 - 165.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.76 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 10.03. vedenkorkeus on keskimäärin 165.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.73 - 165.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.70 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto