www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kaukonen

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kaukonen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.6.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 165.85 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 165.39 - 166.41 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 165.39 m, 75 % todennäköisyydellä yli 165.62 m, 25 % todennäköisyydellä yli 166.09 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 166.41 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 165.35 m ja maksimiarvo 166.72 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1954 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 169.19 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 170.71 m, se on havaittu 09.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 167.51 m.
 • Havainnot asemalta 6503300 Ounasjoki, Kaukonen. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 169.82 m
 • Tulvavesi Harjun vedenottamoon, juomaveteen epäpuhtauksia 168.95 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 02.07. vedenkorkeus on keskimäärin 165.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.38 - 165.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 166.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.24 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 18.07. vedenkorkeus on keskimäärin 165.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.25 - 165.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.14 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 165.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.17 - 165.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.06 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 165.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.22 - 165.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.05 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto