www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Kaukonen

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Kaukonen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 169.12 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 167.71 - 170.57 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 167.71 m, 75 % todennäköisyydellä yli 168.57 m, 25 % todennäköisyydellä yli 169.70 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 170.57 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 167.43 m ja maksimiarvo 171.04 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1954 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 169.19 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 170.71 m, se on havaittu 09.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 167.51 m.
 • Havainnot asemalta 6503300 Ounasjoki, Kaukonen. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 169.82 m
 • Tulvavesi Harjun vedenottamoon, juomaveteen epäpuhtauksia 168.95 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 165.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.94 - 165.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.94 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 165.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.91 - 165.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.86 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 165.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.84 - 165.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.71 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 165.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.56 - 165.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.46 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto