www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Marraskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Marraskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.12.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 76.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.3 - 76.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 76.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 76.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 76.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 76.3 m3/s ja maksimiarvo 86.7 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1919 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 941.40 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1486.00 m3/s, se on havaittu 30.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 330.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           544.33           35.174          
  2           901.70           22.303          
  3           1002.77           28.337          
  4           1067.46           33.433          
  5           1115.35           37.558          
  6           1153.43           40.987          
  7           1185.07           43.911          
  8           1212.14           46.456          
  9           1235.79           48.709          
  10           1256.80           50.728          
  15           1336.61           58.529          
  20           1392.49           64.082          
  30           1470.55           71.930          
  40           1525.58           77.510          
  50           1568.12           81.845          
  60           1602.81           85.391          
  70           1632.09           88.391          
  80           1657.44           90.992          
  90           1679.77           93.288          
  100           1699.74           95.343          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 65marra havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vahinkoraja 1500 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto