www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Marraskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Marraskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 814 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 510 - 1220 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 510 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 632 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 972 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1220 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 419 m3/s ja maksimiarvo 1550 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1919 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 946.83 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1655.00 m3/s, se on havaittu 06.05.1922 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 330.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           533.29           36.820          
  2           905.48           23.346          
  3           1010.74           29.663          
  4           1078.12           34.997          
  5           1127.99           39.315          
  6           1167.65           42.904          
  7           1200.60           45.965          
  8           1228.79           48.630          
  9           1253.43           50.988          
  10           1275.31           53.101          
  15           1358.43           61.267          
  20           1416.63           67.080          
  30           1497.92           75.295          
  40           1555.24           81.136          
  50           1599.54           85.674          
  60           1635.67           89.385          
  70           1666.17           92.526          
  80           1692.56           95.249          
  90           1715.82           97.652          
  100           1736.61           99.803          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 65marra havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vahinkoraja 1500 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto