www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Marraskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Marraskoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 90.05 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 89.49 - 90.90 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 89.49 m, 75 % todennäköisyydellä yli 89.82 m, 25 % todennäköisyydellä yli 90.39 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 90.90 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 89.33 m ja maksimiarvo 91.20 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1969 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.39 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 92.00 m, se on havaittu 19.05.1969 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 88.95 m.
  • Havainnot asemalta 6503600 Ounasjoki, Marraskoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 90.83 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.03. vedenkorkeus on keskimäärin 87.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.16 - 87.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.15 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 87.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.11 - 87.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.08 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.05. vedenkorkeus on keskimäärin 89.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.65 - 89.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.58 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.06. vedenkorkeus on keskimäärin 87.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.50 - 88.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.18 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto