www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Marraskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Marraskoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 87.88 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 87.51 - 88.47 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 87.51 m, 75 % todennäköisyydellä yli 87.69 m, 25 % todennäköisyydellä yli 88.05 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 88.47 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 87.46 m ja maksimiarvo 88.65 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1969 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.39 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 92.00 m, se on havaittu 19.05.1969 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 88.95 m.
  • Havainnot asemalta 6503600 Ounasjoki, Marraskoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 90.83 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.10. vedenkorkeus on keskimäärin 87.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.30 - 87.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.14 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 87.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.24 - 87.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.12 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.11. vedenkorkeus on keskimäärin 87.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.07 - 87.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.93 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.12. vedenkorkeus on keskimäärin 87.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.30 - 87.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.23 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto