www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Marraskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Marraskoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 87.50 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 87.47 - 87.54 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 87.47 m, 75 % todennäköisyydellä yli 87.49 m, 25 % todennäköisyydellä yli 87.52 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 87.54 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 87.47 m ja maksimiarvo 87.65 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1969 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.38 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 92.00 m, se on havaittu 19.05.1969 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 88.95 m.
  • Havainnot asemalta 6503600 Ounasjoki, Marraskoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 90.83 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 28.12. vedenkorkeus on keskimäärin 87.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.46 - 87.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.45 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 14.01. vedenkorkeus on keskimäärin 87.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.40 - 87.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.39 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 14.02. vedenkorkeus on keskimäärin 87.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.31 - 87.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.29 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 14.03. vedenkorkeus on keskimäärin 87.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.25 - 87.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.23 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto