www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Marraskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Marraskoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 87.60 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 87.20 - 88.50 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 87.20 m, 75 % todennäköisyydellä yli 87.39 m, 25 % todennäköisyydellä yli 87.88 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 88.50 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 87.19 m ja maksimiarvo 89.42 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1969 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.39 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 92.00 m, se on havaittu 19.05.1969 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 88.95 m.
  • Havainnot asemalta 6503600 Ounasjoki, Marraskoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 90.83 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.07. vedenkorkeus on keskimäärin 87.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.10 - 87.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.04 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.07. vedenkorkeus on keskimäärin 87.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.02 - 87.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.93 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.08. vedenkorkeus on keskimäärin 87.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.91 - 87.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.80 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.09. vedenkorkeus on keskimäärin 87.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.96 - 87.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.79 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto