www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Marraskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Marraskoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.8.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 87.06 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 86.96 - 87.41 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 86.96 m, 75 % todennäköisyydellä yli 86.99 m, 25 % todennäköisyydellä yli 87.17 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 87.41 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 86.96 m ja maksimiarvo 87.99 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1969 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.39 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 92.00 m, se on havaittu 19.05.1969 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 88.95 m.
  • Havainnot asemalta 6503600 Ounasjoki, Marraskoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 90.83 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 86.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.93 - 87.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.88 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 86.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.88 - 87.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.81 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 87.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.88 - 87.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 87.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.90 - 87.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.77 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto