www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Marraskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Marraskoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 89.92 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 89.52 - 90.44 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 89.52 m, 75 % todennäköisyydellä yli 89.70 m, 25 % todennäköisyydellä yli 90.21 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 90.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 89.24 m ja maksimiarvo 90.68 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1969 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.39 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 92.00 m, se on havaittu 19.05.1969 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 88.95 m.
  • Havainnot asemalta 6503600 Ounasjoki, Marraskoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 90.83 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 89.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.68 - 89.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 89.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.91 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 89.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.06 - 89.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.33 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 87.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.37 - 87.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.27 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 87.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.08 - 87.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.99 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto