www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjoki Marraskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjoki Marraskoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 89.53 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 88.80 - 90.37 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 88.80 m, 75 % todennäköisyydellä yli 89.17 m, 25 % todennäköisyydellä yli 89.88 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 90.37 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 88.63 m ja maksimiarvo 90.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1969 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.39 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 92.00 m, se on havaittu 19.05.1969 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 88.95 m.
  • Havainnot asemalta 6503600 Ounasjoki, Marraskoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 90.83 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 87.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.08 - 87.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.05 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 87.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.17 - 87.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.04 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 87.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.31 - 87.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.28 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 87.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.23 - 87.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.20 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto