www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Rovaniemi Ounaskoski ylä, Lainas

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Rovaniemi Ounaskoski ylä, Lainas > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 11.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 29.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 552 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 455 - 802 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 455 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 461 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 628 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 802 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 455 m3/s ja maksimiarvo 948 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1948 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2581.4 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4207.0 m3/s, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1021.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1346.32           131.049          
  2           2457.86           83.092          
  3           2772.24           105.576          
  4           2973.45           124.559          
  5           3122.39           139.930          
  6           3240.85           152.705          
  7           3339.26           163.598          
  8           3423.45           173.082          
  9           3497.03           181.474          
  10           3562.37           188.998          
  15           3810.60           218.059          
  20           3984.41           238.751          
  30           4227.20           267.989          
  40           4398.37           288.779          
  50           4530.70           304.929          
  60           4638.58           318.140          
  70           4729.67           329.319          
  80           4808.49           339.010          
  90           4877.96           347.563          
  100           4940.06           355.219          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 65laiva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto