logo
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Rovaniemi Ounaskoski ylä, Lainas

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Rovaniemi Ounaskoski ylä, Lainas > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.6.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.6.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.7.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 900 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 858 - 1350 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 858 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 872 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1010 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1350 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 858 m3/s ja maksimiarvo 2260 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1948 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2593.6 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4207.0 m3/s, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1021.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1363.95           124.323          
  2           2470.64           78.828          
  3           2783.65           100.158          
  4           2983.98           118.167          
  5           3132.27           132.748          
  6           3250.21           144.867          
  7           3348.19           155.202          
  8           3432.01           164.199          
  9           3505.27           172.160          
  10           3570.33           179.298          
  15           3817.48           206.868          
  20           3990.52           226.497          
  30           4232.25           254.234          
  40           4402.68           273.958          
  50           4534.42           289.279          
  60           4641.84           301.811          
  70           4732.53           312.416          
  80           4811.01           321.610          
  90           4880.17           329.724          
  100           4942.00           336.987          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 65laiva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.