www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Rovaniemi Ounaskoski ylä, Lainas

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Rovaniemi Ounaskoski ylä, Lainas > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.3.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.3.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.3.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 490 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 488 - 492 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 488 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 489 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 491 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 492 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 487 m3/s ja maksimiarvo 493 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1948 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2583.0 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4207.0 m3/s, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1021.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1351.33           128.837          
  2           2459.84           81.690          
  3           2773.36           103.794          
  4           2974.02           122.457          
  5           3122.56           137.568          
  6           3240.69           150.127          
  7           3338.83           160.837          
  8           3422.79           170.161          
  9           3496.16           178.411          
  10           3561.33           185.808          
  15           3808.89           214.379          
  20           3982.22           234.721          
  30           4224.34           263.465          
  40           4395.05           283.905          
  50           4527.01           299.782          
  60           4634.60           312.770          
  70           4725.44           323.760          
  80           4804.04           333.287          
  90           4873.32           341.696          
  100           4935.25           349.223          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 65laiva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto