www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Rovaniemi Ounaskoski ylä, Lainas

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Rovaniemi Ounaskoski ylä, Lainas > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2160 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1180 - 3010 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1180 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1780 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2590 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3010 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1170 m3/s ja maksimiarvo 3500 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1948 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2572.6 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4207.0 m3/s, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1021.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1340.56           129.790          
  2           2449.37           82.294          
  3           2762.98           104.561          
  4           2963.69           123.362          
  5           3112.27           138.585          
  6           3230.43           151.237          
  7           3328.60           162.026          
  8           3412.58           171.418          
  9           3485.98           179.730          
  10           3551.16           187.182          
  15           3798.78           215.963          
  20           3972.16           236.456          
  30           4214.35           265.412          
  40           4385.10           286.003          
  50           4517.10           301.998          
  60           4624.72           315.081          
  70           4715.58           326.153          
  80           4794.21           335.751          
  90           4863.51           344.222          
  100           4925.46           351.804          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 65laiva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto