www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Rovaniemi Kirkonjyrhämä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Rovaniemi Kirkonjyrhämä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.11.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 482 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 465 - 745 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 465 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 473 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 592 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 745 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 462 m3/s ja maksimiarvo 875 m3/s.

Virtaamarajoja

  • Vahinkoraja 4000 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto